ŽLUTICKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.


Menu

Úvodní stránka
Historie
Technická data
Fotografie

Sídlo

Velké náměstí 131
364 52 Žlutice

26341107

Ředitel

Ivan Melnyk

Tel.(IP PHONE) / mob. / fax

353 227 407 / 724 262 887 / 353 396 449

E-mail

zlutickateplarenska@ztzlutice.cz

Provozovna

Centrální výtopna na spalování biomasy
Mlýnská 466, Žlutice

Odkazy

Město Žlutice